Připravujeme nový web

Už brzo se můžete těšit na novou webovou stránku společnosti Davida Lisého. Připravujeme aktuální informace o možnostech výroby soustružených dílů a jejich možném zpracování.